Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. NMP i św. Antoniego – kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12

Okres realizacji projektu: 09.10.2014 – 14.12.2015
Całkowita wartość projektu: 7.994.450,00 pln
Program: WRPO na lata 2007-2013
Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”
Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Remont kościoła OO. Franciszkanów w Gnieźnie pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego przy ul. Franciszkańskiej 12.

Od października 2014 i niemal do końca 2015 roku trwał remont kościoła franciszkanów w Gnieźnie. To był największy remont od dziesięcioleci. Prace prowadzone były na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Wcześniej wymieniono dach na świątyni i klasztorze, osuszono fundamenty i poddano renowacji witraże. Wewnątrz nawy głównej ze ścian i sklepienia skuto stare tynki, a pod nowo ułożoną posadzką położona została nowa instalacja grzewcza. Wymieniono też całą instalację elektryczną oraz system bezpieczeństwa i monitoringu, a także nagłośnienie. Renowacji poddane zostały także ołtarze – główny i boczne w transepcie kościoła – wcześniej wykonano renowację ołtarza w kaplicy św. Maksymiliana. Ponadto obrazy, stacje Drogi Krzyżowej, stalle, konfesjonały, zacheuszki, ambona i ławki. Umieszczony w ołtarzu głównym, łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna, przeniesiony został na czas trwania prac do klasztornej kaplicy. Odnowione zostały również zakrystie. Równolegle z remontem prowadzone były badania i prace archeologiczne, które odsłoniły wejście do krypty grobowej przeznaczonej na pochówek fundatorów kościoła – księcia Bolesława Pobożnego i jego żony bł. Jolenty. Wejście to odpowiednio zabezpieczono i wykonywano metalowe drzwi wejściowe w posadzce z transkrypcją. Istnieje zatem obecnie możliwość wejścia do krypy od wnętrza kościoła.
W oparciu i zgodnie z historycznymi przekazami w oparciu o dokumentację historyczną, umieszczono we wnętrzu kościoła zabytki ruchome: obrazy, ławki, konfesjonały.