Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne

Okres realizacji projektu: 02.11.2012 – 14.09.2013
Całkowita wartość projektu: 1.741.921,50 pln
Program: WRPO na lata 2007-2013
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Działanie 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

W pomieszczeniach znajdujących się nad trzema zakrystiami istniejącymi od czasów barokowej przebudowy kościoła, zlokalizowano w 2013 roku nową bibliotekę. Przestrzeń między gotyckimi murami i sklepieniami wypełniona jest szkłem, betonem i stalą. Można rzecz – historia w nowoczesnym opakowaniu. Pomysł, by pomieszczenia „Syjonu” – jak od początku ich istnienia nazywali je potocznie zakonnicy – wykorzystać na potrzeby biblioteki, zrodził się w 2012 roku, gdy planowano gruntowny remont kościoła. Zaplanowane i przeprowadzone tu prace przyniosły wspaniałe efekty. Przejrzystość szklanych konstrukcji daje wrażenie jakby książki unosiły się w powietrzu. W pomieszczeniu głównym, centralne miejsce zajmuje szklane akwarium, pozwalające przechowywać tu, umieszczone na regałach, najcenniejsze zbiory – starodruki. Zatem obecnie, wszystkie zgromadzone przez wieki księgi, znalazły nowe miejsce w nowoczesnej bibliotece usytuowanej w starych, najbardziej historycznych przestrzeniach franciszkańskiego kościoła w Gnieźnie.