II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019r.

1. Od wczoraj, w naszej wspólnocie klasztornej gościmy: o. Jana Maciejowskiego – Ministra Prowincjalnego naszej prowincji wraz z o. Grzegorzem – sekretarzem oraz o. Leszkiem – poborcą i ekonomem, którzy przeprowadzają wizytację prowincjalską naszego klasztoru i parafii. Serdecznie ich witamy i pozdrawiamy. Zapraszamy na spotkanie z Prowincjałem, dziś o godz. 13.00 osoby odpowiedzialne lub delegatów za grupy działające przy parafii, organistów i pracowników klasztoru. Spotkanie odbędzie się w auli w klasztorze. Po mszach św. zbieramy ofiary do puszki jako naszą pomoc misjom „Ad Gentes” i franciszkańskim.

2. Po skończonym kursie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. mamy w parafii dwóch szafarzy świeckich: Mieczysława Melera i Jacka Tronowicza, którzy będą nam pomagać w udzielaniu Komunii Św. Składamy im gratulacje i życzymy owocnej i gorliwej posługi w parafii.

3. Serdecznie zapraszamy w Wielkim Poście na Nabożeństwa Pokutne. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele W.P. o godz. 15.00. Droga Krzyżowa dla wszystkich po Mszach św. o godz. 9.00 i o 18.00; W tym czasie za udział w tych nabożeństwach można zyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Parafia Św. Trójcy w Gnieźnie, zaprasza w dniu 19 marca br. o godz. 19.30 na Mszę Św. a następnie na godz. 20.30 na spotkanie z Mieczysławem Guzewiczem, który wygłosi katechezę pod hasłem: „Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny”. Szczegóły na plakacie.

5. Kronika żałobna:
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności:
• Śp. Eugeniusz Woźniak

Dobry Jezu a nasz Panie…